52.0041319,-4.264575499999978,13

Cysylltu a ni

Ysgol Gymunedol Cae'r Felin
Pencader
Sir Gaerfyrddin, SA39 9AA

Ffôn:01559 389 151
Ebost:
admin@caerfelin.ysgolccc.org.uk

Cae'r Felin School
Ysgol Gymunedol Cae'r Felin

Cymdeithas Rhieni ac Athrawon

Mae'r CRhA yn chwarae rhan weithredol o fewn yr ysgol. Diolch i'r arian a godir mae'r disgyblion yn elwa o adnoddau newydd, tripiau sinema a llawer mwy.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf fe wnaeth y CRhA godi arian tuag at:

- adnewyddu cyfresi darllen

- talu am farcio'r iard

- cefnogi taliadau bysis nofio

- ymweliad Nadolig i'r sinema

 Mae'r CRhA nawr yn cydweithio gyda'r cylch i godi arian.

Yn barod eleni cynhaliwyd:

Ras Olwynion

Bingo Calan Gaeaf

Ffair Nadolig 

Os oes gennych ddiddordeb i ymuno â'r CRhA siaradwch â'r pwyllgor: 

Emma Jones - Cadeirydd

Angharad Evans - Is- Gadeirydd

Meleri Griffiths - Ysgrifenyddes

Nicola Jones - Trysorydd