52.0041319,-4.264575499999978,13

Cysylltu a ni

Ysgol Gymunedol Cae'r Felin
Pencader
Sir Gaerfyrddin, SA39 9AA

Ffôn:01559 389 151
Ebost:
admin@caerfelin.ysgolccc.org.uk

Cae'r Felin School
Ysgol Gymunedol Cae'r Felin

Cymdeithas Rhieni ac Athrawon

Mae'r CRhA yn chwarae rhan weithredol o fewn yr ysgol. Diolch i'w ymdrechion codi arian mae'r disgyblion wedi elwa o adnoddau newydd a trip i'r sinema i enwi rhai.

Yn ystod y flwyddyn mae'r CRhA wedi bod yn codi arian er mwyn:

- adnewyddu llyfrau darllen disgyblion

- adnewyddu yr ardal allanol

 Fe wnaeth y CRhA yn ogystal drefnu i fusnesau lleol noddi cit newydd chwaraeon i'r ysgol.

 

Dros y Pasg cymerodd nifer o rieni rhan mewn taith noddedig i fyny Pen y Fan. Diolch i bawb wnaeth ymdrechu. Llwyddwyd i godi £953.70. 

 

Os oes gennych ddiddordeb i ymuno â'r CRhA siaradwch â'r pwyllgor: 

Emma Jones - Cadeirydd

Angharad Evans - Is- Gadeirydd

Meleri Griffiths - Ysgrifenyddes