52.0041319,-4.264575499999978,13

Cysylltu a ni

Ysgol Gymunedol Cae'r Felin
Pencader
Sir Gaerfyrddin, SA39 9AA

Ffôn:01559 389 151
Ebost:
admin@caerfelin.ysgolccc.org.uk

Cae'r Felin School
Ysgol Gymunedol Cae'r Felin

Cylch Meithrin

            Cylch Logo

 

 Cylch Meithrin
 Pencader               

Mudiad Logo 

 

Cylch Meithrin Pencader
Cae'r Felin School Pencader  

Cylch Logo 

 

Arweinydd: - Vanessa Jones
Rhif Ffôn:- 01559 389151  

 

Clock 845

Sesiynau bore dydd Llun i Gwener

8.45 y.b - 11.45 y.b

 
Clock 1145

Rydym ar agor yn ystod tymor yr ysgol yn unig. Gwahoddir plant 2½ oed i fynychu'r Meithrin. .

Fe ariannir plant sy'n 3 blwydd oed am 4 sesiwn yr wythnos.

Cylch Logo

Mae Cylch Meithrin Pencader yn gylch meithrin cyfrwng Cymraeg, yn sefydliad â ariannir ei hunain, yn elusen cofrestredig a leolir yn Ysgol Cae’r Felin Pencader.  

Mae’n adnodd ardderchog i blant oedran cyn-ysgol i’r ardal gyfan, hyd yn oed y rhai nad ydynt yn bwriadu dod i Ysgol Cae’r Felin. 

Rydym yn annog dysgu trwy chwarae gan sicrhau bod eich plentyn yn cael ei ysgogi ac yn gwneud darganfyddiadau er mwyn sicrhau troesglwyddiad esmwyth i amgychedd yr ysgol.

Mae’r Meithrin yn dilyn y Cyfnod Sylfaen gan gynnig cyfleoedd cyfoethog i’n plant ifanc. Rhennir y rhaglen waith yn 7 rhan;  

  • Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu
  • Datblygiad Personol a Chymdeithasol
  • Datblygiad Mathemategol
  • Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd
  • Datblygiad Corfforol
  • Datblygiad Creadigol
  • Datblygiad Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol

Mae hyn yn gosod sylfaen gadarn i’r plant cyn iddynt ddechrau ar eu gyrfa trwy’r ysgol.