52.0041319,-4.264575499999978,13

Cysylltu a ni

Ysgol Gymunedol Cae'r Felin
Pencader
Sir Gaerfyrddin, SA39 9AA

Ffôn:01559 389 151
Ebost:
admin@caerfelin.ysgolccc.org.uk

Cae'r Felin School
Ysgol Gymunedol Cae'r Felin

Cinio Ysgol

 Schoolmeal _jpg

Darperir cinio ysgol yng nghegin yr ysgol gan y gogyddes ai chynorthwywraig, ac yna fe weinir y cinio yn ffreutur yr ysgol. Yn ystod yr awr ginio fe gyflogir tair cynorthwywragedd i oruchwylio’r disgyblion yn ystod amser bwyta ac yna ar y buarth.  

Mae'r ysgol yn defnyddio system ar lein Parent Pay i archebu a talu am ginio ysgol. Os am fwy o fanylion cysylltwch â'r ysgol. Darperir prydau bwyd am ddim i’r teuluoedd hynny sy’n gymwys – ffurflenni cais ar gael yn ar gwefan y sir.

Gall rieni baratoi pecyn bwyd os dymunir ond fe anogir hwy i ddarparu picnic iach. 

Mae disgyblion y Blynyddoedd Cynnar a CA1 yn derbyn llaeth am ddim. 

Chef Dinner