52.0041319,-4.264575499999978,13

Cysylltu a ni

Ysgol Gymunedol Cae'r Felin
Pencader
Sir Gaerfyrddin, SA39 9AA

Ffôn:01559 389 151
Ebost:
admin@caerfelin.ysgolccc.org.uk

Cae'r Felin School
Ysgol Gymunedol Cae'r Felin

Cyngor Ysgol

Ethlolir gyngor ysgol gyda chynrychiolaeth o bob dosbarth o fewn yr ysgol bob mis Medi. Mae'r Cyngor Ysgol yn cwrdd yn rheolaidd ac yn trefnu yr holl weithgareddau codi arian i'r ysgol ac ar gyfer elusennau.

 

Prosiect diweddaraf y cyngor ysgol oedd rhoi cais am grant wrth Statkraft er mwyn adnewyddu'r ardal allanol i gynnwys ail rhoi tarmac ar yr iard a prynu dodorefn newydd.

 

Elusen 2017-2018 yw Ambiwlans awyr Cymru.