52.0041319,-4.264575499999978,13

Cysylltu a ni

Ysgol Gymunedol Cae'r Felin
Pencader
Sir Gaerfyrddin, SA39 9AA

Ffôn:01559 389 151
Ebost:
admin@caerfelin.ysgolccc.org.uk

Cae'r Felin School
Ysgol Gymunedol Cae'r Felin

Llywodraethwyr

Etholir rhieni, aelodau o’r gymuned, staff a chynghorwyr yn aelodau o’r Corff Llywodraethol. Maent yn cwrdd yn rheolaidd i drafod sut mae’r ysgol yn cael ei rhedeg. Mae’n ddyletswydd ar y llywodraethwyr i sicrhau bod rheolaeth ariannol yr ysgol yn gadarn a bod y disgyblion yn derbyn darpariaeth addysg statudol.

Llywodraethwyr yr AALl:

 

Lle Gwag
Mrs Linda Davies-Evans
Mrs Dylan Davies

Llywodraethwr cymunedol

ychwanegol: 

 

Mrs Yvonne Griffiths 

Pennaeth:

 

Mrs Sian Davies

 

Rhiant Lywodraethwyr:

 

Mrs Kelly Thomas

Ms Angharad Evans

Ms Emma Jones
Ms Emma James
 

Llywodraethwyr Cymunedol:    

 

Mrs Ann Phillips

Mrs Janet Jones

Mrs Gwyneth Alban

 

Staff: 

Miss Caryl Davies

Miss Jane Jones