52.0041319,-4.264575499999978,13

Cysylltu a ni

Ysgol Gymunedol Cae'r Felin
Pencader
Sir Gaerfyrddin, SA39 9AA

Ffôn:01559 389 151
Ebost:
admin@caerfelin.ysgolccc.org.uk

Cae'r Felin School
Ysgol Gymunedol Cae'r Felin

Oriau Ysgol

Clock 845

Bore

8.45y.b - 12.00  

Clock 12.00

 

Clock 1.00

Prynhawn

    1.00 y.p - 3.00y.p    

 
Clock 3.00

 

Fe ddylai rhieni sicrhau bod eu plant yn cyrraedd yn brydlon yn y bore.  Bydd yrathrawon yn dechrau goruchwylio’r  plant am 8.30 ac yn derbyn eich plentyn wrth y drws.

Ar ddiwedd y prynhawn fe ddylai rhieni sicrhau eu bod yn codi’r plant o’r ysgol yn brydlon.

Mae yna glwb brecwast sy’n dechrau am 8:00y.b. ac fe’i goruchwylir gan staff y gegin a goruchwylwraig.