52.0041319,-4.264575499999978,13

Cysylltu a ni

Ysgol Gymunedol Cae'r Felin
Pencader
Sir Gaerfyrddin, SA39 9AA

Ffôn:01559 389 151
Ebost:
admin@caerfelin.ysgolccc.org.uk

Cae'r Felin School
Ysgol Gymunedol Cae'r Felin

Ysgol Iach

 Healthy Schools Logo Compressed Ysgol Iach   Healthy Schools Logo Compressed 

 

We have received the following Green Leaf Awards:

Healthy School 2006 2006
Ymarfer ac Amgylchfyd  
 Healthy School 2007 2007
Iechyd Emosiynol a Lles 
 Healthy School 2009 2009
Maeth a Diogelwch